.REJESTRACJA

 • Start  / 
 • Co daje ubezpieczenie OC – kogo i przed czym chroni ?

co daje ubezpieczenie OC – kogo i przed czym chroni?

Ubezpieczenie OC w Polsce jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich pojazdów znajdujących się na terenie naszego kraju. Przepis ten reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Celem tej ustawy jest ochrona finansowa przed szkodami finansowymi powstałymi w skutek wypadku lub innego zdarzenia drogowego. Kierowcy którzy w chwili spowodowania wypadku posiadają ważną polisę OC nie muszą bać się odpowiedzialności finansowej względem poszkodowanego. Wszelkie roszczenia wynikające z tego tytułu pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mamy aktualnie wykupioną polisę.

Kiedy musimy zawrzeć polisę ubezpieczeniową ?

Każda osoba posiadająca pojazd w Polsce ma obowiązek wykupienia polisy OC. Obowiązek jej posiadania jest już weryfikowany podczas rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Dla tego każdy nowy nabywca pojazdu musi liczyć się z dodatkowymi kosztami wykupienia polisy oraz koniecznością zawarcia umowy w określonym terminie. Obowiązkowy termin w jakim należy zawrzeć polisę reguluje art. 29 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zgodnie z którym:

 1. Pojazdy sprowadzone z zagranicy
  • powinny posiadać zieloną kartę lub ubezpieczenie graniczne,
  • całoroczne ubezpieczenie OC obowiązujące w Unii Europejskiej.
 2. Pojazdy zakupione w Polsce (nowe z salonu)
  • obowiązane są posiadać polisę OC wykupioną najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. (Należy pamiętać że poruszając się pojazdem nie zarejestrowanym również należy posiadać ważna polisę OC.)
 3. Pojazdy zabytkowe lub wolnobieżne
  • w przypadku pojazdów zabytkowych lub wolnobieżnych (z wyłączeniem pojazdów rolniczych) ubezpieczenie OC musimy wykupić przed wprowadzeniem ich do ruchu. Za wprowadzenie pojazdu do ruchu uważa się wprowadzenie go na drogę publiczną lub strefę zamieszkania. Nabywcy w/w pojazdów mogą skorzystać z ubezpieczenia krótkoterminowego by nie opłacać polis przez cały rok.
 4. Pojazdy używane (zakupione w Polsce)
  • w przypadku pojazdów zakupionych w kraju ważna polisa OC ( jeśli obowiązuje na dzień zakupu ) przechodzi na kolejnego nabywcę. Nowy właściciel pojazdu nie ma obowiązku korzystania z poprzedniej polisy i może wykupić własną u innego ubezpieczyciela,
  • jeżeli sprzedawca nie posiada ważnej polisy OC należy ją nabyć najpóźniej w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Należy bezwzględnie pamiętać że każdy pojazd nawet ten sporadycznie używany musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową. Nabywcy pojazdów którzy odstąpili od poprzedniego ubezpieczenia muszą w dniu ustania obowiązywania dotychczasowej polisy zawrzeć umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym zachowując jego ciągłość.

Automatyczne odnowienie polisy ubezpieczeniowej

W przypadku braku wypowiedzenia umowy (najpóźniej dzień przed końcem ważnej polisy) ubezpieczyciel ma obowiązek automatycznego przedłużenia ważności na kolejny rok. Taka regulacja zawarta w art. 28 ustawy o ubezpieczeniach ma chronić kierowców przed odpowiedzialnością finansową w przypadku gdy właściciel zapomni dokonać wykupu nowej polisy. Jednakże należy pamiętać że nie musimy korzystać z przedłużenia umowy, możemy na własną rękę poszukać innego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zaoferuje nam korzystniejsze warunki. W takim wypadku należy wypowiedzieć pierwszą zawartą umowę na polisę aby nie płacić często podwójnie droższej odnowionej automatycznie polisy. Aby uniknąć naliczenia podwójnej składki wypowiedzenie umowy należy złożyć najpóźniej dzień przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy. O terminie końca obowiązywania oferty ma obowiązek poinformować nas dotychczasowy ubezpieczyciel na 14 dni przed jej końcem, przedstawiając warunki przedłużanej automatycznie polisy na kolejny rok.

Kiedy ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie ?

Z punktu widzenia kierowców automatyczne odnowienie się polisy jest wygodnym rozwiązaniem, należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku dojdzie do automatycznego przedłużenia. Jedną z najczęstszych przyczyn braku automatycznego odnowienia polisy OC jest brak uregulowanej płatności za poprzedni okres. Dodatkowo należy pamiętać, że wszelkie ubezpieczenia krótkoterminowe nie podlegają samoistnemu przedłużeniu a ubezpieczenie przejęte po poprzednim właścicielu wygasają z dniem końca umowy.

Wskazane wyżej sytuacje nie zwalniają nas z konieczności posiadania obowiązkowej polisy OC. Każdy kierowca musi samodzielnie pilnować terminu zawarcia umowy OC a nie dopilnowanie tego zobowiązania skutkować będzie nałożeniem mandatu.

Co gwarantuje ci polisa OC i dlaczego jest taka ważna ?

Obowiązkowa polisa OC ma za zadnie przede wszystkim chronić właściciela pojazdu przed wszelkimi roszczeniami ze strony ewentualnych poszkodowanych. Zapewnia ochronę nie tylko poszkodowanej stronie lecz chroni również pasażerów, nawet gdy sami ponosimy winę za spowodowanie wypadku.

Kwoty jakie zobowiązany jest pokryć ubezpieczyciel podczas szkody są wysokie i potrafią sięgać nawet 5 mln. euro w ramach opłacenia kosztów leczenia osób poszkodowanych oraz 1 mln. euro w ramach naprawy uszkodzonego mienia.

Należy jednakże pamiętać, że aby pokryć wszelkie szkody własne wynikające ze spowodowania wypadku sama polisa OC nam nie wystarczy. W takiej sytuacji Istotne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia AC i NNW, które pokryje także poniesione straty sprawcy wypadku.

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie OC ?

Uczestnicząc w ruchu drogowym należy wziąć pod uwagę fakt iż wielce prawdopodobne jest to, że prędzej czy później będziemy brać czynny udział w wypadku drogowym jako sprawca zdarzenia bądź poszkodowany. Dla tego warto wiedzieć przed jakimi dokładnie zdarzeniami może nas uchronić ważna polisa OC.

Jeżeli jesteśmy sprawcami wypadku to polisa uchroni nas przed konsekwencjami następujących zdarzeń:

 • zderzeniem z innym pojazdem w ruchu drogowym,
 • uszkodzeniem zaparkowanego pojazdu,
 • uderzeniem w ogrodzenie lub inny obiekt publiczny,
 • potrąceniem pieszego, rowerzysty lub zwierzęcia zarówno domowego jak i dzikiego.

Podczas ewentualnej kolizji drogowej warto wiedzieć jakie ewentualnie koszty pokryje polisa ubezpieczeniowa OC. Najczęstsze roszczenia względem wypłaty należności z polisy sprawcy dotyczą:

 • naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy,
 • stwierdzenia szkody całkowitej,
 • kosztu badania technicznego przeprowadzonego po naprawie,
 • uporządkowania miejsca wypadku przez odpowiednie służby,
 • leczenia lub rehabilitacji,
 • zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę,
 • wszelkich odszkodowań wynikających z niezdolności do pracy,
 • odszkodowań za pogorszenie warunków życia w wyniku śmierci osoby bliskiej,
 • kosztów holowania po zdarzeniu drogowym,
 • kosztów związanych z akcją ratowniczą przeprowadzaną przez odpowiednie służby,
 • tłumaczenia wszelkich niezbędnych dokumentów (w przypadku gdy w zdarzeniu drogowym bierze np. udział obcokrajowiec).

Kiedy polisa OC ci nie pomoże – wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Warto wiedzieć w jakich okolicznościach ubezpieczyciel nie pokryje wyrządzonych przez nas szkód. Najczęstsze przyczyny odmownych decyzji mają miejsce: odmownych to:

 • w przypadku brak dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy do zdarzenia doszło z użyciem pojazdu nabytego niezgodnie z prawem,
 • gdy zdarzenie zostało spowodowane umyślnie,
 • w momencie spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • w sytuacji ucieczki z miejsca wypadku.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym ale i także pojazdów nieużytkowanych znajdujących się w garażu czy podwórku. Często polisa uważana jest przez kierowców za niepotrzebną jednak ten pogląd się zmienia w momencie spowodowania zdarzenia w ruchu drogowym.

Dopiero wtedy okazuje się, że podczas wypadku ważna polisa OC ratuje nasz rodzinny budżet. Roszczenia powypadkowe są tak wysokie, że większości z nas nie stać na ich samodzielne pokrycie. Koszty te wiążą się nie tylko z naprawą uszkodzonego pojazdu ale także leczenia, rehabilitacji czy działań służb porządkowych.

Średnia wartość wypłacanych odszkodowań z polisy OC w 2019 r. wynosiła aż 7656 zł. Dla tego warto posiadać polisę OC mimo ustawowego obowiązku. Polisa działa na naszą korzyć i to dla nas jest bardzo ważne by pilnować zachowania jej ciągłości.

rejestracja pojazdu

Administracja w domu nic prostrzego !

teraz zarejestrujesz pojazd lub wykonasz tłumaczenie nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej
rejestracja pojazdu

Akcyza przez internet ! Nowość

opłać podatek akcyzowy przez internet z domu

Czytaj więcej

Obsługujemy całe województwo pomorskie

potrzebujesz pomocy w innym mieście
skontaktuj się z nami

 • GDAŃSK
 • GDYNIA
 • SOPOT
 • PRUSZCZ GD
 • KOŚCIERZYNA
 • KARTUZY
 • WEJHEROWO
 • MALBORK
 • TCZEW
 • PUCK
 • STAROGARD GD
 • WŁADYSŁAWOWO
Kontakt

Masz pytania ?

porozmawiaj z naszym konsultantem

Proszę wybrać interesujący temat i przesłać swoje dane kontaktowe, nasz konsultant skontaktuję się z Państwem i odpowie na każde pytanie.