.REJESTRACJA

kiedy należy opłacić podatek pcc 3?

Kogo dotyczy opłata podatku PCC-3 oraz kiedy i gdzie go płacimy ?

Obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) dotyczy wszystkich osób, które zakupiły pojazd od osoby prywatnej. Wyłączenie z obowiązku opłaty podatku PCC-3 dotyczy pojazdów zakupionych od handlarzy, którzy z racji prowadzonej działalności wystawiają fakturę, która zwalnia nas z obowiązku opłacenia tego podatku.

Gdzie należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych ?

Podatek PCC-3 należy złożyć we właściwym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie skarbowym. Właściwie wypełnioną deklaracje należy przedłożyć urzędnikowi a po weryfikacji wyliczoną wartość podatku zobowiązani jesteśmy przesłać na konto urzędu skarbowego. W deklaracji jako wartość podstawy opodatkowania należy podać kwotę nabytego pojazdu, podana kwota zostanie zweryfikowana przez organ administracyjny. W tym celu urzędnicy korzystając z katalogów ustalają średnią wartość rynkową pojazdu na dzień zakupu. Jeżeli zadeklarowana przez nas kwota znacząco odbiega od średniej wartości katalogowej musimy wyjaśnić skąd bierze się ta rozbieżność. Wszelkie nie uzasadnione zaniżenie wartości pojazdu skutkować będzie naliczeniem podatku od średniej wartości rynkowej.

Uwaga: w przypadku jeśli na umowie kupna-sprzedaży jest dwóch współwłaścicieli dodatkowo w urzędzie skarbowym należy złożyć deklarację PCC-3/ a

Ile mamy czasu na uregulowanie zobowiązania ?

Deklaracje od podatku PCC-3 należy złożyć maksymalnie w ciągu 14 dni od daty kupna pojazdu we właściwym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie skarbowym. Nie dotrzymanie ustawowego obowiązku skutkować będzie nałożeniem mandatu przez urząd.

Jakiej wysokości mandatu możemy się spodziewać ?

Mandat za nie dotrzymanie terminu ustawowego obowiązku wacha się w granicach od 300 zł. do nawet 5000 zł. Wysokość ustalana jest indywidualnie a podstawowe czynniki jakie wpływają na jego wysokość to miedzy innymi: odstęp czasu jaki upłynął od przekroczonego terminu do dnia złożenia deklaracji oraz brak innych nie terminowo dotrzymanych zobowiązań administracyjnych.

Co natomiast należy zrobić jeśli z jakiś powodów nie dotrzymaliśmy wymaganego terminu ?

Podczas złożenia deklaracji należy również przedłożyć oświadczenie czynnego żalu. Czynny żal jest pisemną prośbą o nie karanie mandatem za nieterminowe złożenie deklaracji. Pismo to jest rozpatrywane przez pracownika administracji podczas składania deklaracji PCC-3. W większości przypadków dobrowolne złożenie deklaracji wraz z czynnym żalem skutkuje anulowaniem sankcji administracyjnych.

Podsumowanie

Urzędy administracji publicznej w większości przypadków wyrażają zrozumienie dla petentów którzy nie dotrzymali ustawowego terminu pod warunkiem, że wraz z złożeniem deklaracji dołączyli również tzw. czynny żal.

Aby zaoszczędzić Państwa czas, odciążyć od urzędowych kolejek i rozbudowanych formularzy zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy. Oferujemy profesjonalne usługi w realizacji spraw urzędowo-administracyjnych finalizując każde powierzone nam zadanie.

Opłata podatku od czynności cywilnoprawnych jest obowiązkowa i obowiązuje w ww. przypadku. Nie dotrzymanie ustawowych obowiązków może grozić sankcjami administracyjnymi w postaci nałożenia mandatu karnego.

rejestracja pojazdu

Administracja w domu nic prostrzego !

teraz zarejestrujesz pojazd lub wykonasz tłumaczenie nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej
rejestracja pojazdu

Akcyza przez internet ! Nowość

opłać podatek akcyzowy przez internet z domu

Czytaj więcej

Obsługujemy całe województwo pomorskie

potrzebujesz pomocy w innym mieście
skontaktuj się z nami

 • GDAŃSK
 • GDYNIA
 • SOPOT
 • PRUSZCZ GD
 • KOŚCIERZYNA
 • KARTUZY
 • WEJHEROWO
 • MALBORK
 • TCZEW
 • PUCK
 • STAROGARD GD
 • WŁADYSŁAWOWO
Kontakt

Masz pytania ?

porozmawiaj z naszym konsultantem

Proszę wybrać interesujący temat i przesłać swoje dane kontaktowe, nasz konsultant skontaktuję się z Państwem i odpowie na każde pytanie.